12.04.2021
       
 

  Start Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie   
 Kontakt
 Statut Fundacji
 Aktualny wypis z KRS
 Projekty zrealizowane
 Projekty w trakcie realizacji
 Nasi sponsorzy
 Zbiórki publiczne
 Sprawozdania roczne


Fundacja GODNE ŻYCIE
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS 0000083782; Regon 432326796; NIP PL 712 270 90 39

20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Tel. +48 81 7482000     Fax +48 81 7476202
www.fundacja.org.pl e-mail: gz@fundacja.org.pl

Konto: BGŻ S.A. OR / Lublin 21 2030 0045 1110 0000 0095 6050


FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNO¦CI GOSPODARCZEJ
FUNDACJA NIE ZATRUDNIA ŻADNEGO PERSONELU


Aplikacja do pobrania:
"Pit Scan 2014"

Wersja ON-LINE:
Przejdz do wersji ON-LINE